Meny
Nyheter

19.12.2019

Hans Christian Bjørkto

Ingen endring i løypetilskudd fra kommunen

Løypenemnda i Nore og Uvdal kommune (NUK) behandlet 13.12 forslaget om endret modell for tildeling av tilskudd til løypepreparering i kommunen. Forslaget ble IKKE vedtatt og inntil videre gjelder gammel ordning for 2019-2020.

Dagalifjell løypelag har sendt klagebrev til NUK om dette forslaget, som ville redusere tvårt tilskudd med over 100.000 kroner. Forslaget er også prinsipielt feil utformet og vil svekke kommunens viktigste reiselivstilbud. 

Vår lobbying har båret frukter; heldigvis er både ordfører (A) og varaordfører (H)/leder av Løypenemnda på vår side. Under behandlingen i Løypenemnda konkluderte et flertall med at forslaget til ny modell er for svakt utredet og fundamentert og heller ikke kan innføres så sent i sesongen for inneværende sesong. 

Kommunen vil initiere ny prosess for å se på alternative modeller for tildeling av tilskudd. Inntil videre gjelder den gamle, som tildeler tilskudd basert på antall / andel hytter i de ulike løypeområdene. 

Dette gjør at Dagalifjell Løypelag likevel vil få tildelt et kommunalt tilskudd som forventet og som vi budsjetterte med sommeren 2019 for sesongen 2019-2020.