Meny
Nyheter

14.03.2020

Hans Christian Bjørkto

Stopp i løypeprepareringen på Dagalifjell

Med umiddelbar virkning har kriseledelsen i Nore og Uvdal kommune bestemt at løypekjøring skal opphøre. 
Dagalifjell løypelag har derfor instruert våre operatører Lars Vidar Henriksen og Lars Jørgen Ro om å stoppe all løypepreparering inntil videre og i denne omgang maksimalt fram til 2. april, da ny vurdering vil bli gjort for påsken.

Eventuell kjøring i påsken vil avhenge av utviklingen rundt Corona. Løypekjøringen i påsken kan bli alt eller ingenting, evt. gjøres i et begrenset omfang hvis kommunen tillater. - Slik de nå oppfordrer til at lysløypene i kommunen blir kjørt. For oss kunne det f.eks. bety at vi kun kjører Hovedrunden på begge sider av F40.

Stoppen i løypekjøringen er basert på kommunens henstilling om færrest mulig hyttefolk i området så lenge vi har den kritiske situasjonen rundt Corona som vi har nå. Løypekjøringen i Dagali (Hol kommune) er allerede stoppet. Det samme gjelder i Rollag og i Nes kommuner. Alpinanleggene er stengt, og det samme er Vasstulan og Torsetlia, i alle fall denne helgen.

Det er synd hvis skisesongen skal ende på denne måten med de flotte forholdene som nå er i fjellet. Men dette er en nødvendig beslutning for å bidra til den samfunnsmessige dugnaden om å begrense Coronasmitten mest mulig. 

Se hjemmesiden til Nore og Uvdal kommune https://www.nore-og-uvdal.kommune.no/nyheter/2020/mars/loipekjoring for beslutningen om løypekjøring, og https://www.nore-og-uvdal.kommune.no/informasjon-om-koronavirus for informasjon om øvrige Corona tiltak i kommunen, herunder henstillingen om at hyttefolket holder seg i sin egen hjemkommune.

Skulle situasjonen endre seg og nye instrukser komme fra kommunen, vil vi umiddelbart komme tilbake til saken.