Meny
Nyheter

Sannsynlig utsettelse av årsmøtet i Dagalifjellets vel

Vi har mottatt vedlagte skriv fra styreleder i Dagalifjellets vel, som orienterer om situasjonen rundt Koronasmitte og mottiltak.

Styret har måttet utsette styremøte i mars som skulle forberede årsmøtet.  Vi kan sannsynligvis heller ikke gjennomføre et ordinært årsmøte på Torsetlia langfredag som planlagt.

Skulle situasjonen endre seg, vil vi selvsagt avholde ordinært årsmøte dersom instrukser fra det offentlige ikke vil være til hinder for dette. Styret i Dagalifjellets vel vil løpende vurdere situasjonen fremover og komme med informasjon så snart koronasituasjonen er mer avklart.

Les alle detaljene i vedlagte informasjonsskriv fra styreleder i Dagalifjellets vel, Jan Bruserud.

Dersom det skulle være spørsmål, kan styret kontaktes; all kontaktinfo finnes under menyvalget "Kontakt oss!" i hovedmenyen på dette nettstedet.