Meny
Nyheter
Nyhetsarkiv
 • 29.09.2017

  Moderator

  Nyttig om festavgift og innløsning

  Eiendomsmegler og hytteeier i Nørstebølia, Jon Alvsaker, har skrevet en lærerik og nyttig artikkel om festavgift og innløsning av festetomter. Artikkelen er publisert i siste nummer av "Hytteguiden" utgitt av Hytteforlaget. Vi gjengir kort noe av innholdet, men hele artikkelen kan du lese i Dokumentarkivet

  Nye regler for regulering av festavgift har stor betydning for prisnivået på festavgiften og innløsningssummen på kjøp av festetomter. Alvsaker forklarer lettfattelig hvordan de nye reglene slår ut. 

  I de neste årene vil nok mange festere oppleve å motta krav fra bortfester om at festavgiften ønskes økt med opptil 20 ganger, skriver Alvsaker.  Men det er klare grenser for om og hvordan avgiften kan reguleres ut over økningen i konsumprisindeksen. Det er tak på hvor høyt avgiften kan settes. Og regulering kan bare skje etter bestemmelsene i festekontrakten. Maksimalgrensen er på 12.035 kroner per mål. 

  Er festetiden utløpt, har fester ubetinget krav på enten å få forlenget festetiden eller å få kjøpt festetomten. 

  Les mer i artikkeldokumentet om verditaksering av tomten og om eksemplene Alvsaker belyser festeavgift og innløsning med.

  Takk til Jon Alvsaker, som har godkjent publisering her på DFV sin...

  Les mer
 • Sti- og løypeplan endelig godkjent

  Kommunestyret behandlet i møte 19.06.2017, sak nr. 54/17 «Sluttbehandling. Kommunedelplan for stier og løyper i Nore og Uvdal kommune» og godkjente planen med et par små justeringer. Vi i DFV

  fikk nesten alt som vi ville, men ikke helt: Flerbrukstraséen fra Høk/Nørstebølia til Torsetlia ble ikke vedtatt forlenget til Lomlia P, til tross for politisk innsats og forslag fra Nils Helge Tufto i kommunestyret. Men for øvrig er DFV godt fornøyd med den nye planen, som gir en god ramme for utvikling av større løypenett i årene framover - om økonomien vår tillater det.

  Mest interessante endring for oss er ellers trolig at løypene 45, 51D og 71 mellom Imingfjell og Uvdal skisenter er med i planen. De er lagt om og lagt så langt øst som mulig av hensyn til villrein, men også for å legge til rette for ferdsel ut fra Imingfjell og ut fra toppen av Uvdal Alpinsenter. Dette er gode alternative løyper for 137A både for hyttefolket og for turistene generelt. 

  Du kan lese mer om kommunens vedtak i vedlagte dokument eller på NUK sine hjemmesider.

  Les mer