Meny
Nyheter
 • 19.12.2019

  Moderator

  DFV har møtt den nye ordføreren

  Den nye Ap-ordføreren i Nore og Uvdal kommune, Jan Gaute Bjerke, var lydhør for våre problemstillinger og synspunkter. Vi drøftet tilskudd til løyper, renovasjon, eiendomsskatt m.m. Ordføreren var enig i at renovasjonen er for dårlig. Han har dette langt opp på sin prioriteringsliste. Vi fikk likeledes forståelse for at endring i modell for tilskudd til løypekjøring er for dårlig utredet og i alle fall ikke kan innføres nå. iendommskatt er ikke aktuell i Nore og uvdal før tidligst i 2022.

  Jan Gaute Bjerke møtte Reino Skjøtskift, Jan Bruserud og Hans Christian Bjørkto til en samtale rundt felles interesseområder, etter invitasjon fra Reino Skjøtskift i Dagalifjellets vel. Hans Christian Bjørkto hadde  i forkant på vegne av Dagalifjell Løypelag skrevet et brev til ordfører m.fl. med klage på nye fordelingsmodell for tilskudd til løypekjøring.

  Innledende presenterte partene seg, foreningene og våre problemstillinger. Jan Gaute Bjerke er en ivrig skiløper selv og har hytte/bor på Tunhovd.

  Sak 1. Renovasjon.

  DFV får mange henvendelser om dette fra medlemmer og foreninger. Bjerke svarte at renovasjon og avfallshåndtering står høyt på agendaen for hans parti og kommunen. Han var enig i at dagens løsning er klart for dårlig. 16. desember er dette sak i kommunestyret, den er høyt prioritert av ordføreren, som vil sette dette på agendaen. Saken og nye løsninger...

  Les mer
 • 20.09.2019

  Hans Christian Bjørkto

  Årsmøte i Løypelaget; referat

  Protokoll fra årsmøtet i Dagalifjell løypelag ligger nå i dokumentarkivet.

  Protokollen ligger også vedlagt her.

  Les mer
 • 05.08.2019

  Hans Christian Bjørkto

  Ny rammeavtale om løypepreparering er på plass

  Dagalifjell løypelag har inngått nye rammeavtaler for løypepreparering for perioden 2019-2024. 

  Les mer
 • 16.05.2019

  Kari-Anne Røisgård

  • Tema: 

  Protokoll fra årsmøtet

  Protokoll fra årsmøtet er tilgjengelig i dokumentarkivet.

  Les mer