Meny
Nyheter
 • 05.08.2019

  Hans Christian Bjørkto

  Ny rammeavtale om løypepreparering er på plass

  Dagalifjell løypelag har inngått nye rammeavtaler for løypepreparering for perioden 2019-2024. 

  De nye operatørene er Lars-Vidar Henriksen - som ikke er ny, men har preparert for oss i Uvdal, Tøddøl og Dagalifjell vest i mange sesonger, og Lars Jørgen Ro - som nå tar det fulle ansvaret for hovedrunden og Dagaifjell øst, etter å ha kjørt for Fjellservice noen sesonger. 

  Begge vil ha med seg flere personer som mannskap i nye preppemaskiner. Blant andre vil vi møte igjen Tor Olav Røisgaard, kjent fra Fjellservice gjennom mange sesonger.

  Dagaiifjell løypelag ser fram til et godt samarbeid med disse løypekjørerne framover.

  Les mer
 • 05.08.2019

  Hans Christian Bjørkto

  Årsmøte i Dagalifjell Løypelag

  Årsmøtet i Dagalifjell løypelag avholdes på Vasstulan søndag 25/8 kl 16-18. 

  Agendaen er foreløpig som under. Dokumenter til årsmøtet er lagret i Dokumentarkivet.

  Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 15. august 2019. Send forslag på e-post til bjorkto@online.no.

  FORELØPIG SAKSLISTE

  1. Registrering av tilstedeværende, stemmeretter og fullmakter
  2. Godkjennelse av innkalling og saksliste.
  3. Valg av møteleder.
  4. Valg av referent.
  5. Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder.
  6. Styrets årsmelding 2018 - 2019 (vedlegg 1). 
  7. Årsregnskap (vedlegg 2) og revisors bekreftelse 2018-2019.
  8. Styrets forslag til budsjett for året 2019 - 2020 (vedlegg 2).
  9. Valg av styre og revisor (vedlegg 3).
  10. Saker som styret har fått i hende innen tidsfristen før årsmøtet.  
  11. Orienteringer.
  Les mer