Meny
Nyheter
 • 13.02.2020

  Hans Christian Bjørkto

  Nye skiløypekart!

  Oppdatert per februar 2020. Se under menyen "Skiløyper" og "Nytt fra Løypelaget".

  Nye tavler vil komme opp på sentrale utfartssteder. Nye kart vil snart være tilgjengelig i lokale butikker, på utfartsstedene og på turistkontoret i kommunen.

  Les mer
 • 04.02.2020

  Moderator

  Det årlige "stormøtet" på Dagalifjell gjennomført

  I januar arrangerte DFV-styret nok en gang møte på Torsetlia med lederne av alle komiteer og hytteforeninger på Dagalifjell. Det er stor oppslutning om dette arrangementet. I alt var nær 40 personer til stede og 10 foreninger representert. Vi hadde også besøk av varaordfører i Nore og Uvdal og av leder i Miljøringen SA. 

  Mye av dagens diskusjoner gikk rundt medlemskontingent, skiløypefinansiering, renovasjon og eiendomsskatt. DFV-styrets medlemmer informerte også bredt om ulike komitéarbeid og aktiviteter. Referat fra møtet finner du i Dokumentarkivet. 

  Lederen avsluttet med å ønske velkommen til årsmøtet i DFV på langfredag i påsken, 10. april kl 14:00 på Torsetlia.

  Les mer