Meny
Nyheter
 • 26.03.2020

  Moderator

  Årsmøtet i DFV utsatt

  På grunn av den alvorlige koronavirus-situasjonen, har styret i Dagalifjellets vel besluttet at det planlagte årsmøtet avlyses inntil videre.

  Vi kommer tilbake med ny informasjon og forhåpentligvis ny dato for årsmøtet så snart man har fått bedre oversikt over situasjonen.

  Styret ønsker imidlertid allerede nå å sende ut styrets årsberetning som informasjon om velets arbeid. Se vedlegg.

  I følge Dagalifjellets vels vedtekter, skal årsmøte avholdes hvert år innen 30. juni.

  Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, kan man eventuelt vurdere å se bort fra denne fristen grunnet den alvorlige krisesituasjonen. Dette kommer vi eventuelt tilbake til. Nåværende styre fortsetter i sine nåværende funksjoner inntil vi får avholdt nytt årsmøte.

  Styret i Dagalifjellets vel

              Sign.

  Les mer
 • 17.03.2020

  Sannsynlig utsettelse av årsmøtet i Dagalifjellets vel

  Vi har mottatt vedlagte skriv fra styreleder i Dagalifjellets vel, som orienterer om situasjonen rundt Koronasmitte og mottiltak.

  Styret har måttet utsette styremøte i mars som skulle forberede årsmøtet.  Vi kan sannsynligvis heller ikke gjennomføre et ordinært årsmøte på Torsetlia langfredag som planlagt.

  Skulle situasjonen endre seg, vil vi selvsagt avholde ordinært årsmøte dersom instrukser fra det offentlige ikke vil være til hinder for dette. Styret i Dagalifjellets vel vil løpende vurdere situasjonen fremover og komme med informasjon så snart koronasituasjonen er mer avklart.

  Les alle detaljene i vedlagte informasjonsskriv fra styreleder i Dagalifjellets vel, Jan Bruserud.

  Dersom det skulle være spørsmål, kan styret kontaktes; all kontaktinfo finnes under menyvalget "Kontakt oss!" i hovedmenyen på dette nettstedet.

  Les mer
 • 14.03.2020

  Hans Christian Bjørkto

  Stopp i løypeprepareringen på Dagalifjell

  Med umiddelbar virkning har kriseledelsen i Nore og Uvdal kommune bestemt at løypekjøring skal opphøre. 
  Dagalifjell løypelag har derfor instruert våre operatører Lars Vidar...

  Les mer