Meny
Om Dagalifjellets Vel
Undermeny
 • Dagalifjell Løypelag: Protokoll årsmøtet 2019

  Referat fra årmøtet. løyplaget 5. august.

  pdfLast ned fil
 • Referat fra styremøte i DFV 27. august 2019

  pdfLast ned fil
 • Skiløyper Dagalifjell Vest, Tøddel, Øvre Uvdal 2019-2020

  jpegLast ned fil
 • Skiløyper Hovedrunden og Dagalifjell Øst 2019-2020

  pdfLast ned fil
 • Balanse Dagalifjell Løypelag per 30-06-2019

  pdfLast ned fil
 • Årsregnskap for Løypelaget 2018-2019

  Årsregnskap for Løypelaget 2018-2019, budsjett 2019-2020

  pdfLast ned fil
 • Årsmelding fra Dagalifjell Løypelag 2018-2019

  pdfLast ned fil
 • Innkalling årsmøte Løypelaget 2019

  Innkalling og foreløpig agenda til årsmøtet i Dagalifjell løypelag, søndag 25/8-2019.

  pdfLast ned fil
 • Referat fra styremøte i DFV 15. mai 2019

  pdfLast ned fil
 • Dagalifjellets vel - Protokoll fra årsmøtet 2019

  pdfLast ned fil
 • Referat fra styremøte i DFV 19. mars 2019

  pdfLast ned fil
 • Innkalling til årsmøte i DFV 19. april 2019

  pdfLast ned fil
 • Vedlegg 1: Styrets beretning 2018-2019

  pdfLast ned fil
 • Vedlegg 2: Regnskap 2018 og budsjett 2019

  pdfLast ned fil
 • Vedlegg 3 Fastsettelse av kontigent 2020

  pdfLast ned fil
 • Vedlegg 4: Reviderte vedtekter

  pdfLast ned fil
 • Vedlegg 5: Valgkomiteens innstilling

  pdfLast ned fil
 • Referat fra fellemøte mellom DFV og hytteforeningene 19. januar 2019

  pdfLast ned fil
 • Referat fra styremøte i DFV 19. januar 2019

  pdfLast ned fil
 • Referat fra styremøte i DFV 20. november 2018

  pdfLast ned fil
 • Referat fra styremøte i DFV 28. august 2018

  pdfLast ned fil
 • Dagalifjell løypelags vedtekter

  Vedtatt i årsmøtet 2018

  pdfLast ned fil
 • Dagalifjell løypelag: referat fra årsmøtet august 2018

  pdfLast ned fil
 • Referat fra styremøte i DFV 29. mai 2018

  pdfLast ned fil
 • Dagalifjell løypelag - Balanse per 30-6 2018 + budsjett 2019

  pdfLast ned fil
 • Dagalifjell løypelag - Årsregnskap 17-18 og budsjett 18-19

  pdfLast ned fil
 • Dagalifjell løypelag - Årsmelding 2018

  pdfLast ned fil
 • Dagalifjell løypelag - vedtektsendringer 2018

  pdfLast ned fil
 • Dagalifjell løypelag - valgkomiteens innstilling

  pdfLast ned fil
 • Dagalifjell løypelag - innkalling til årsmøte 2018

  pdfLast ned fil
 • Dagalifjellets vel - Protokoll fra årsmøtet 2018

  Protokoll fra årsmøtet påsken 2018 for regnskapsåret 2017.

  pdfLast ned fil
 • Plan for skiløypedrift fra Dagalifjell løypelag

  Dagalifjell Løypelag presenterer her sin plan for løyepdrift i årene framover. Planen ble først lagt fram i forbindelse med årsmøtet i DFV langfredag i påsken 2018. Versjon 2 per oktober 201 pdfLast ned fil

 • Innkalling årsmøte 2018

  Innkalling og agenda til årsmøte i DFV 2018

  pdfLast ned fil
 • Valg 2018

  Valgkomiteens innstilling til valg  DFV ved årsmøtet 2018

  pdfLast ned fil
 • Årsregnskap 2017

  Årsregnskap for DFV for 2017 - til årsmøtet 2018

  pdfLast ned fil
 • Årsberetning 2017 til årsmøtet 2018

  Årsmelding for 2017 fra styret i DFV til årsmøtet 2018

  pdfLast ned fil
 • Referat fra stormøte" i DFV januar-18

  Møte mellom DFV, hytteforeninger og komiteer på Dagalifjell,

  pdfLast ned fil
 • Om festeavgift og innløsning

  Jon Alvsaker: "Betaler du riktig festavgift?", 2017.

  pdfLast ned fil
 • Referat fra årsmøte Dagalifjell Løypelag

  Årsmøtet 2017 avholdt 20/8. Revidert årsmelding er også arkivert.

  pdfLast ned fil
 • Innkallling årsmøte DL 2017

  pdfLast ned fil
 • DL årsmelding 2016-2017

  Årsmelding fra styret til årsmøtet i Dagalifjell løypelag for sesongen 2016-2017.

  pdfLast ned fil
 • DL Resultatregnskap 2016-2017

  pdfLast ned fil
 • DL Balanse regnskap 2016-2017

  pdfLast ned fil
 • DL Revisjonsberetning 2016-2017

  pdfLast ned fil
 • DL Budsjett 2017-2018

  pdfLast ned fil
 • DL - Valg 2017

  Valgkomiteens innstilling for styre i DL 2017-2018.

  pdfLast ned fil
 • Protokoll årsmøte DFV 2017

  Referat fra årsmøte for drifts- og regnskapsåret 2016, avholdt påsken 2017.

  pdfLast ned fil
 • Resultatregnskap for Dagalifjell Løypelag 2015-2016

  Dagalifjell Løypelag (DL) har avvikende regnskapsår, med oppgjør per 30.juni hvert år.

  pdfLast ned fil
 • Årsmøte Dagalifjell Løypelag 15-08 2016

  pdfLast ned fil
 • Valgkomiteens innstilling til årsmøte i DFV 2017

  pdfLast ned fil
 • Årsmelding DFV 2016-2017

  pdfLast ned fil
 • Regnskap DFV 2016

  pdfLast ned fil
 • Innkalling og agenda årsmøte 2017

  pdfLast ned fil
 • Kart - Stier og løyper Dagalifjell

  Jf Sti- og løypeplan fra april 2016.

  jpgLast ned fil
 • Ny sti- og løypeplan

  pdfLast ned fil
 • Plakat om kolonnekjøring

  Last ned denne og heng opp hjemme og på hytta!

  Vegvesenet har laget en plakat som vi oppfordrer alle hytteeiere på Dagalifjell til å ha på hytta, hjemme, i bilen. 

  pdfLast ned fil
 • Kronikk om tomtefeste

  Svensson Nøkleby advokatfirma

  pdfLast ned fil
 • Løypekjøringsavtale

  pdfLast ned fil
 • Masterplan 2030 Øvre Uvdal

  Denne er ikke med i dokumentarkiv

  pdfLast ned fil