Meny
Skiløyper
 • Årsmøte i Dagalifjell Løypelag søndag 25/8 på Vasstulan

  Årsmøtet starter kl 16. Dokumenter til møtet ligger lagret i Dokumentarkivet.

  Saker som bes tatt opp må være styrets leder i hende innen 15/8.

  FORELØPIG SAKSLISTE

  1. Registrering av tilstedeværende, stemmeretter og fullmakter
  2. Godkjennelse av innkalling og saksliste.
  3. Valg av møteleder.
  4. Valg av referent.
  5. Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder.
  6. Styrets årsmelding 2018 - 2019 (vedlegg 1). 
  7. Årsregnskap (vedlegg 2) og revisors bekreftelse 2018-2019.
  8. Styrets forslag til budsjett for året 2019 - 2020 (vedlegg 2).
  9. Valg av styre og revisor (vedlegg 3).
  10. Saker som styret har fått i hende innen tidsfristen før årsmøtet.  
  11. Orienteringer.

  05. august 2019

  Forfatter: Hans Christian Bjørkto

 • Nye rammeavtaler for løypepreparering er klare

  Rammeavtaler for perioden 2019-2024 er inngått med Lars-Vidar Henriksen og Lars Jørgen Ro.
  Nedenfor gjengir vi kort hvordan prepareringen tenkes utført kommende sesong. Kart over skiløypene for 2019-2020 er lagt inn i Dokumentarkivet. 

  Lars Jørgen Ro tar med sitt mannskap ansvar for Hovedrunden og Dagalifjell Øst, totalt 90 km med skiløyper.

  Som tidligere år er Hovedrunden (ca 30 km) høyest prioritert som skiløype, fra tidligst mulig i desember. Grunnprepareringen her vil starte allerede i oktober om det er snø, med håp om skispor i helgene fra 1/12. Fra jul tll og med siste helg i april vil Hovedrunden bli preparert 5 ganger i uken:

  • Fra 1.12 og til 22.12 skal det være preparert og sporsatt 1 gang i helg fredag-søndag.
  • Fra 22.12 til og med siste helg med dato i april skal løypene prepareres minimum 5 ganger hver uke hvorav minst 2 ganger i helg.
  • Preparering 2 ganger samme dag må vurderes ved mye snøfall og/eller vind, som gjør at løypene/sporene snør/fyker igjen.
  • Hvis løypene står godt, ikke er slitt og det er kaldt og stabilt vær, kan løypeprepareringen sløyfes for å spare miljø og kostnader. 

  I øvrige skiløyper legger vi opp til grunnpreparering fra 1. november og sporsetting fra juleferien og framover, så sant det er snø. Dette vil gjelde både i østfjellet (ca 60 km) og i løypene i Dagalifjell Vest, Tøddøl og Øvre Uvdal, som Lars-Vidar Henriksen har ansvar for. Hans ansvar utgjør totalt 55 km. Slik er avtalen om preparering i disse løypene:

  • Fra 22.12 til og med uke 1 skal løypene prepareres daglig, når snømengden tillater det.
  • I ukedagene (mandag-torsdag) fra uke 2 til og med uke 7, mellom uke 10 og påskeferie, og etter påske kjøres daglig minst 25 km av Operatørens løypenett, hvor avhenger av snøforhold.
  • I helgene (fredag-søndag) fra uke 2 til og med uke 7, mellom uke 10 og påskeferie, og etter påske prepareres 2 ganger.
  • I ukene 8 og 9 prepareres alle løyper daglig.
  • I påsken (fra fredag før palmesøndag t.o.m. 2.påskedag) prepareres alle løyper daglig.
  • Ved dårlig vær/ekstremvær/mye vind, bør prepareringen konsentreres om de områdene som ikke blåser igjen med en gang. Det vil i hovedsak være at løypene i de høyeste partiene ikke blir prioritert. Her må Operatøren utøve skjønn.
  • Hvis løypene står godt, ikke er slitt og det er kaldt og stabilt vær, kan løypeprepareringen sløyfes for å spare miljø og kostnader. 
  • Avslutning: Siste helg som har dato i april, så sant snøforholdene tillater.

  Det vil bli brukt ulikt type utstyr i prepareringen - skutere, banevogn, preppemaskiner - avhengig av tid på året, snømengde, underlag, vær, m.m. Det er operatørene som gjør den løpende vurderingen av hvilket utstyr som bør benyttes, og involverer Dagalifjell løypelags styre i valgene til enhver tid.

  Kart over skiløypene for 2019-2020 er lagt inn i Dokumentarkivet. Men det vil (nesten) alltid være kartene på skisporet.no som viser hvilke løyper som er preppet til enhver tid.

  05. august 2019

  Forfatter: Hans Christian Bjørkto

 • Utlysning klar for nye rammeavtaler for løypekjøring

  Dagalifjell løypelag er nå klare med underlagsdokumentene for å kunne gå ut med invitasjon til anbud på og forhandlinger om nye rammeavtaler for løypekjøringen på Dagalifjell for 2019-2024. 

  Invitasjonen vil bli sendt direkte til noen utvalgte mulige operatører – bl.a. de som kjører i dag. Dessuten blir utlysningen kunngjort her på våre egne nettsider og via kommunen, Laagendalsposten, Hallingdølen og Numedalsnett (dersom de tar inn slikt): 

  Nye rammeavtaler for skiløypeproduksjon og -preparering lyses ut på anbud for en periode på 5 år; høsten 2019 – våren 2024. Det ønskes rammeavtaler med flere leverandører for produksjon av skiløyper på Dagalifjellet, i Tøddøl og i Øvre Uvdal.

  Interesserte anbydere bes henvende seg til Dagalifjell Løypelag v/leder Hans Christian Bjørkto, e-post bjorkto@online.no, for utlevering av anbudsdokumenter. 

  Anbudsfrist: 15. april 2019 kl. 16:00.

  Vi håper å ha på plass nye avtaler innen sommeren 2019.

  20. februar 2019

  Forfatter: Hans Christian Bjørkto

 • Oppdatert skiløypekart

  Kart over skiløypene på Dagalifjell anno 2019 er lagt under fanen "Skilyper". Du finner en lenke nederst i teksten der. Se også vedlegg.

  Kartet er midlertidig og håndtegnet med de siste nye løypene, men fungerer for årets sesong. Planen vår er at alle de nye inntegnede løypene skal bli klare i løpet av vinteren i år. 

  Dagalifjell Løypelag arbeider også sammen med Nore og Uvdal kommune med å få helt nye løypekart for området. Her vil alle revisjoner av løypenettet som er gjort i Sti- og Løypeplan av 2017 og senere, bli fanget opp. Dette kartet skal være klart til 2020-sesongen, og vil forhåpentlig komme i ulike utgaver for alt fra tavle- til lommeutgaver.

  Med hilsen fra løypelaget

  12. februar 2019

  Forfatter: Hans Christian Bjørkto

 • Nytt fra Dagalifjell løypelag oktober 2018

  Referat fra årsmøtet i Dagalifjell løypelag er nå lagt ut i Dokumentarkivet.

  Oppdatert versjon (2) av Plan for skiløyper per oktober 2018 er også lagt i Dokumentarkivet.

  04. oktober 2018

  Forfatter: Hans Christian Bjørkto

 • Årsmøte i Dagalifjell Løypelag søndag 19.august kl 16 på Vasstulan

  Styret i Dagalifjell Løypelag innkaller herved til årsmøte for regnskapsåret 2017-2018. 

  Alle interessenter har møte- og talerett. Alle bidragsytere som har innbetalt til finansiering av Løypelagets drift i regnskapsåret f.o.m. 01.07.17 t.o.m. 30.06.18, har stemmerett. Det er anledning til å stille med fullmakt(er). Det blir enkel bevertning.

   

  SAKSLISTE 

  1. Registrering av tilstedeværende, stemmeretter og fullmakter 

  2. Godkjennelse av innkalling og saksliste.
  3. Valg av møteleder. 

  4. Valg av referent. 

  5. Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder. 

  6. Styrets årsmelding 2017-2018 (vedlegg 1). 

  7. Årsregnskap og revisors bekreftelse 2017-2018 (vedlegg 2). 

  8. Styrets forslag til budsjett for året 2018-2019 (vedlegg 2). 

  9. Valg av styre og revisor (vedlegg 3). 

  10. Vedtektsendringer. Forslag fra styret om justeringer/oppdateringer av vedtektene i Dagalifjell løypelag (vedlegg 4).
  11. Saker som styret har fått i hende innen tidsfristen før årsmøtet. 

  12. Orienteringer. 

  Alle vedlegg kan lastes ned fra Dokumentarkivet her på www.dagalifjelletsvel.no.

  04. august 2017

  Forfatter: Moderator

 • Dagalifjell Løypelag: Plan for skiløypedrift

  Dagalifjell Løypelag har lagt fram sine tanker og plan for skiløypedrift i årene framover.

  Planen legges fram i forbindelse med årsmøtet i DFV påsken 2018.

  Planen viser klart hvilke utfordringer løypelaget ser i tiden framover, hvilke prioriteringer som må gjøres og ikke minst hvilket (udekket) finansieringsbehov som er der for å få optimale løypeforhold på Dagalifjell.

  28. mars 2018

  Forfatter: Moderator

 • Dagalifjell Løypelag: Plan for skiløypedrift

  Dagalifjell Løypelag har lagt fram sine tanker og plan for skiløypedrift i årene framover.

  Planen legges fram i forbindelse med årsmøtet i DFV påsken 2018.

  Planen viser klart hvilke utfordringer løypelaget ser i tiden framover, hvilke prioriteringer som må gjøres og ikke minst hvilket (udekket) finansieringsbehov som er der for å få optimale løypeforhold på Dagalifjell.

  28. mars 2018

  Forfatter: Moderator

 • Nytt fra Dagalifjell Løypelag april 2017

  Etter forespørsel på årsmøtet for DFV i påsken, har Dagalifjell Løypelag nå lagt tilgjengelig i vårt Dokumentarkiv referat fra årsmøtet 15.august 2016 og resultatregnskapet 2015-2016.

  18. april 2017

  Forfatter: Hans Christian Bjørkto

 • Løypeoppdatering påsken 2017

  Det er ikke mye snø, men det finnes løyper å gå! Og kommer man seg opp på fjellet, bærer snøen for tur utenom løypene over alt. Løyper som kjøres:

  En del av Torsetliarunden er brukbar. Det samme gjelder "Kabelen" mellom torsetlia og Vasstulan. Her er det greit føre, men det er noen bare partier.

  Fra Vasstulan opp "Skaret" over Sigridfjell og til Fyritjønn har vi en kjempeflott "rundløype" på ca 8 kilometer. Her er det supre snøforhold og muligheter for skiturer hele påsken, med prepping daglig.

   

  Med hilsen

  Dagalifjell løypelag

  13. april 2017

  Forfatter: Hans Christian Bjørkto

 • Nye koster i Løypelaget

  Arve Syvertsen tok over som leder i Daglifjell Løypelag fra høsten 2015.

  Samtidig gikk også Jan Bruserud og Hans Christian Bjørkto fra Dagalifjellets vels styre inn som medlemmer i Løypelaget. For øvrig består Løypelaget av tre grunneiere: Grethe Flaata, Leiv Ljøterud og Oddvar Nørstebø. 

  Løypelagets oppgave er løpende arbeid med finanisering og drift av skiløypeprepareringen, inkludert avtaleforhold med dem som står for prepareringen. 

  Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om skiløypene! Bruk "Kontakt oss!" på hovedmenyen på forsiden.

  01. mars 2016

  Forfatter: Moderator

 • Løypekartet

  Her er omsider kartet som følger forrige innlegg fra Løypelaget om løypekjøringen for 2014-2015.

  11. november 2014

  Forfatter: Moderator

 • Nytt fra Løypelaget november 2014

  Dagalifjellets løypelag har fra høsten 2014 gjort ny avtale med Fjellservice AS om opparbeiding og kjøring av skiløyper på Dagalifjellet. Det vedlagte kartet (kommer!) viser hvilke traseer som opparbeides. Omfanget av løyper som kjøres er ikke endret fra tidligere år. Disse traseene er i henhold til Kommunens godkjente Sti- og Løypeplan.

  Les mer om avtalen med Fjellservice i vedlagte word-dokument.

  01. november 2014

  Forfatter: Per Hægstad, leder Løypelaget