Årsmøte i Dagalifjell Løypelag

skriv ut

Hans Christian Bjørkto

05.08.2019

Årsmøtet i Dagalifjell løypelag avholdes på Vasstulan søndag 25/8 kl 16-18. 

Agendaen er foreløpig som under. Dokumenter til årsmøtet er lagret i Dokumentarkivet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 15. august 2019. Send forslag på e-post til bjorkto@online.no.

FORELØPIG SAKSLISTE

 1. Registrering av tilstedeværende, stemmeretter og fullmakter
 2. Godkjennelse av innkalling og saksliste.
 3. Valg av møteleder.
 4. Valg av referent.
 5. Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder.
 6. Styrets årsmelding 2018 - 2019 (vedlegg 1). 
 7. Årsregnskap (vedlegg 2) og revisors bekreftelse 2018-2019.
 8. Styrets forslag til budsjett for året 2019 - 2020 (vedlegg 2).
 9. Valg av styre og revisor (vedlegg 3).
 10. Saker som styret har fått i hende innen tidsfristen før årsmøtet.  
 11. Orienteringer.