Dugnad på fjellet i høstferien

skriv ut

Kari-Anne Røisgård

10.09.2019

Løypelaget og DFV trenger hjelp fra hyttefolket til å gjennomføre tre dugnadsjobber på Dagalifjell lørdag 5. oktober.

Vi har behov for å gjøre arbeid både i sommer- og vinterløypene, og håper på hjelp fra medlemmer av vel'et. Er du på fjellet lørdag 5. oktober og har lyst til å bidra på en av jobbene under, så meld deg til arbeidsleder (se oppgitt mobilnummer). På hver av jobbene er oppmøte kl. 10.00.

Her er beskrivelse av det vi trenger hjelp til:

1. Rydding av trær og stein for ny løypetrasé Brostrudsetre – Sønstebøsetre i skiløypa Feten – Sjugurdshøgde

Arbeidsleder: Løypebas Lars Jørgen Ro, mobil: 481 81 974

Oppmøte: P-plass Feten.

Ta med motorsag, ryddesag, spett, spade, stor hekkesaks.

Antall: Kan være ubegrenset antall på denne oppgaven. Egnet for hyttefolk i Berglie, Talåsen, Hagasetåsen, Vestlia, Lomlie.

2. Legging av klopp i sommersti i DNT-sti Torsetlia – Dusehesten. Se kart under.

Plank er lagt ut på stedet. Det skjæres biter av plankene som legges på tvers under, plankene legges to i bredden ved siden av hverandre langsetter stien.

Arbeidsleder: Jan Bruserud, leder DFV, mobil: 901 26 210

Oppmøte: På stedet. Se kart under. Det er kortest å gå fra Slåtteli. Man bør gå rundt myra fram til plankene på nord- og vestsiden.

Ta med: gode batteridriller (+ ekstra batteri), sag, hammer.

Antall: fin dugnad for 3-6 personer. Egnet for hyttefolk fra Slåtteli, Torsetlia, m.fl.

kart

Det våte partiet på stien ligger rett ved toppen "4711", ca. 3 km øst for Torsetlia, ikke langt fra Sjugurdshøvda og Slåtteli.

planker

Plankene ble kjørt ut i vinter. 

3. Rydding av trær og stein for ny løypetrasé under Gvonnetjønnsnuten, samt rydding av stein i løypa Nørstebøseter - Djupegrønut

Arbeidsleder: Løypebas Lars-Vidar Henriksen, mobil: 489 04 802

Oppmøte: Enden av Nørstebøseterveien / på stedet

Ta med: motorsag, spett, spade, stor hekkesaks.

Antall: Kan være ubegrenset antall på denne oppgaven. Egnet for hyttefolk i Gvonnestølen, Berget og Nørstebølia.

 

Etter dugnaden blir det servering på Torstelia for alle dugnadsgjengene.