Årets fiskeutsett 2023

I strålende sommervær stilte 12 klare til å bære ut 8 poser med fisk til 2 av våre fiskevann (se eget kart på hjemmesiden)

Det ble totalt satt ut i underkant av 100 ørreter i Søre Kroktjønne og i Fyritjønne. I de øvrige vannene er det gode gytemuligheter og ikke behov for å sette ut fisk.

For å sikre at vi har en passende fiskebestand i våre vann sett opp mot tilgang på mat så ønsker vi fiskerapporter tilsendt f.eks på sms til Erling – mob. 91372728. Send bilde av fisken før den renses slik at vi ser «hvor fet den er». Nå er det bare å komme seg ut og fiske!

Stor takk til Marius som gjorde alt forarbeidet i år!

På vegne av oss alle på Dagalifjell!

Erling C.
Leder fiske komiteen