Årsberetning 2017 til årsmøtet 2018

Årsmelding for 2017 fra styret i DFV til årsmøtet 2018