Årsmelding 2020

Årsmøtet 2020 ble som alle vet avlyst pga. Korona. Årsmeldingen har blitt distribuert til medlemmene til orientering.