Årsmøte i Dagalifjell løypelag 2021

Løypelaget avholder ordinært årsmøte for regnskapsåret 2020/21 lørdag 21. august 2021 kl. 1600 på Torsetlia.

Alle interesserte har møte- og talerett. Alle bidragsytere som har innbetalt til finansiering av løypelagets drift i regnskapsåret f.o.m. 01.07.20 t.o.m. 30.06.21, har stemmerett. Det er anledning til å stille med fullmakt(er) som angitt i vedtektene. Det blir enkel bevertning.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 13. august 2021. Send forslag på e-post til bjorkto@online.no.

Tilgjengelige dokumenter

Påmelding

Meld deg på årsmøtet her