Årsmøte i Dagalifjell løypelag – protokoll

Årsmøtet i DL er avholdt. Protokollen ligger ved saken. De viktigste sakene: Kontrakten med løypekjørerne er fornyet for 2 år og et nytt styre er valgt. Nye medlemmer er Knut Oppegaard (leder) og Anne Helen Rennehvammen (styremedlem).