Årsmøte i Dagalifjell løypelag

Dagalifjell løypelag avholder ordinært årsmøte 2022 lørdag 20. august 2022 på Vasstulan 1100. Løypelaget tilrettelegger og preparerer 160 km skiløyper på Dagalifjell til glede for alle brukere. Dersom du er medlem i Dagalifjellets vel eller betaler bidrag via Miljøringen, støtter du løypelagets arbeid. Meld deg gjerne inn elle støtt oss direkte. Frist for innsending av saker til årsmøtet er lørdag 12. augsust. Styret kan her. Dokumenter til møtet publiseres her 1 uke før møtet. Vel møtt!