Årsmøte i Dagalifjellets vel 2021 – forhåndsvarsel

Smittesituasjonen gjør det for tiden vanskelig å avholde fysiske årsmøter. Årets årsmøte blir derfor avholdt elektronisk.

Velets årsmøte gjennomføres langfredag 2 april kl 14:00.

Det vil på et senere tidspunkt bli informert om detaljer rundt teknisk og praktisk gjennomføring.

Innkalling til årsmøtet med saksdokumenter blir distribuert i henhold til velets vedtekter. Eventuelle forslag må fremmes til styret senest 2 uker før møtet.

Styret i Dagalifjellets vel
Sign.