Årsmøte I løypelaget; referat

Protokoll fra årsmøtet i Dagalifjell løypelag ligger nå i dokumentarkivet.

Protokollen ligger også vedlagt her.