Årsmøtet i DFV utsatt

På grunn av den alvorlige koronavirus-situasjonen, har styret i Dagalifjellets vel besluttet at det planlagte årsmøtet avlyses inntil videre.

Vi kommer tilbake med ny informasjon og forhåpentligvis ny dato for årsmøtet så snart man har fått bedre oversikt over situasjonen.

Styret ønsker imidlertid allerede nå å sende ut styrets årsberetning som informasjon om velets arbeid. Se vedlegg.

I følge Dagalifjellets vels vedtekter, skal årsmøte avholdes hvert år innen 30. juni.

Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, kan man eventuelt vurdere å se bort fra denne fristen grunnet den alvorlige krisesituasjonen. Dette kommer vi eventuelt tilbake til. Nåværende styre fortsetter i sine nåværende funksjoner inntil vi får avholdt nytt årsmøte.

Styret i Dagalifjellets vel

            Sign.