Årsregnskap 2017

Årsregnskap for DFV for 2017 – til årsmøtet 2018