Nyheter fra Dagalifjellets Vel

Nyheter

Fiskemuligheter også for besøkende

Styret har fått flere henvendelser vedrørende bruken av fiskevannene som DFVs medlemmer har har tilgang til. Retten til å fiske gjelder alle medlemmer og nærmeste

Les mer »
Nyheter

Årsmøte i Dagalifjell løypelag

Dagalifjell løypelag avholder ordinært årsmøte 2022 lørdag 20. august 2022 på Vasstulan 1100. Løypelaget tilrettelegger og preparerer 160 km skiløyper på Dagalifjell til glede for

Les mer »
Nyheter

Spennende sommer?

Dagali Fjellpark vil gjerne la DFV medlemmer få oppleve rafting til rabattert pris i sommer. Som medlem får du 10% rabatt når du bestiller din

Les mer »
Nyheter

Vellykket fiskeutsett

Lørdag 18. juni var deg igjen tid for det årlige fiskeutsettet. Sjekk våre medlemssider for oppdatert informasjon med kart over fiskevannene du som medlem i

Les mer »
Nyheter

Nytt medlemssystem!

Kjære medlemmer, Dagalifjellets vel er endelig klar til å sette i drift nytt medlemssystem. Innfasingen av systemet er grunnen til at mange ikke har mottatt

Les mer »
Nyheter

Fiskeutsett

Dagalifjellets Vel disponerer 7 fiskevann på  Dagalifjellet.  Disse vannene overvåker vi tett og setter ut litt fisk i noen av dem. Lørdag 18. juni er

Les mer »