Bli medlem i Dagalifjellets vel

Medlemskapet er individuelt og faktureres på basis av typen medlemskap. Individuelle medlemmer betaler kr. 1.250,- per år. Medlemmer som også betaler avgift til Miljøringen SA (og dermed  betaler for løypekjøring via denne avgiften), betaler kr 300 for medlemskap i Dagalifjellets vel. Mange medlemmer er kollektivt medlem via sin lokale hytteforening og betaler medlemskapet via denne. Om du tilhører denne kategorien, kan du likevel registrere deg og få tilgang til medlemskort og medlemsfordeler. Du velger da «Medlemskap via lokal hytteforening» og vil da ikke motta faktura fra DFV.

En rimelig investering for bl.a. et av fjell-Norges flotteste skiløypenett på ca. 160 km.

Bruk innmeldingsskjemaet her og få direkte tilgang til medlemssystemet og vår app. Du kan registrere inntil 2 voksne og 3 barn per medlemskap som alle får tilgang til app med medlemskort.

Du kan også ta kontakt med styret i din lokale hytteforening, eller kontakte styret i Dagalifjellets vel direkte.

Mange medlemmer betaler sin kontingent via sin lokale hytteforening, som sender samlet oppgjør til Dagalifjellets vel som paraplyorganisasjon. Du kan likevel registrere deg og få tilgang til app og medlemskort. Fakturabeløpet vil da bli kr 0 og du betaler ingenting direkte til DFV.

Jo flere brukere av fjellet som støtter opp om velets innsats, jo bedre tjenester kan vi levere til vårt alles beste. DFV en ideell organisasjon og alle innsamlede midler går uavkortet tilbake til medlemmene for felles beste. Sammen med Miljøringen og Nore og Uvdal kommune sikrer vi gode skiløyper gjennom Dagalifjell løypelag og merking av stier om sommeren. 

Kart

Dagalifjellets Vel gav ut det første, flotte kartet over fjellet med stier, skiløyper mm i 1995, og har senere revidert dette med oppdatering av skiløypenettet flere ganger. Siste utgave er fra 2010-2011. Kartet i A4-format er gratis for medlemmene i DFV.

Skiløyper

På vinterstid kjøres det ca. 160 km skiløyper. Disse vedlikeholdes ukentlig, og i høysesong daglig. Det kan brukerne takke mangeårig innsats fra Dagalifjellets Vel for, etterhvert i regi av "underbruket" Dagalifjell Løypelag og i samarbeid med Miljøringen. Løypene stikkes og prepareres av våre dyktige løypekjørere.

Fiskevann

En av de viktige medlemsfordelene i Dagalifjellets vel er tilgang til fiskevannene i fjellet. Alle medlemmer kan fiske gratis hele sesongen.
Gjester kan benytte samme rettighet mot et tillegg.