Bli medlem i Dagalifjellets vel

Medlemskapet er individuelt og koster kr. 1.100,- per år. Medlemmer som også betaler avgift til Miljøringen SA (og dermed  betaler for løypekjøring via denne avgiften), betaler kr 300 for medlemskap i Dagalifjellets vel.

En rimelig investering for bl.a. et av fjell-Norges flotteste skiløypenett på ca. 150 km.

Bruk innmeldingsskjemaet under.

Du kan også ta kontakt med styret i din lokale hytteforening, eller kontakte styret i Dagalifjellets vel direkte.
Om det ikke finnes en hytteforening der du har hytte, kan du betale direkte til velet: konto nr 2351.69.05468. Merk innbetalingen tydelig med ditt navn og hytteadresse. De fleste medlemmer betaler sin kontingent via sin lokale hytteforening, som sender samlet oppgjør til Dagalifjellets vel som paraplyorganisasjon.

Desto flere medlemmer, desto bedre tjenester kan vi yte – både som talerør mot offentlige myndigheter og næringsinstanser, og som servicekoordinator for størst mulig glede ved å ferdes i området. Derfor er det viktig at alle som er glad i fjellet og benytter det til rekreasjon, blir med å bidra til utviklingen.

Innmelding

Kart

Dagalifjellets Vel gav ut det første, flotte kartet over fjellet med stier, skiløyper mm i 1995, og har senere revidert dette med oppdatering av skiløypenettet flere ganger. Siste utgave er fra 2010-2011. Kartet i A4-format er gratis for medlemmene i DFV.

Skiløyper

På vinterstid kjøres det ca. 100 km skiløyper. Disse vedlikeholdes ukentlig, og i høysesong daglig. Det kan brukerne takke mangeårig innsats fra Dagalifjellets Vel for, etterhvert i regi av "underbruket" Dagalifjell Løypelag og i samarbeid med Fjellservice Uvdal AS - som står for selve løypeprepareringen.

Fiskevann

En av de viktige medlemsfordelene i Dagalifjellets vel er tilgang til fiskevannene i fjellet. Alle medlemmer kan fiske gratis hele sesongen.