Brukerundersøkelse 2021

Dagalifjellets vel ønsker tett og god dialog med medlemmene, det er tross alt medlemmene velet er til for. Styret har laget en brukerundersøkelse som vi håper flest mulig vil ta seg tid til å besvare. Undersøkelsen er sendt ut til medlemmene per e-post, men du kan selvsagt også finne den her.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert på DFVs årsmøte og på hjemmesiden.

Frist for besvarelse er fredag 26. mars kl 2000.