Brukerundersøkelse 2022

Dagalifjellets vel ønsker tett og god dialog med medlemmene, det er tross alt medlemmene velet er til for. Styret har laget en brukerundersøkelse som vi håper flest mulig vil ta seg tid til å besvare. Noen av spørsmålene er de samme som i fjor, slik at vi kan følge trender, men det er selvsagt også noen nye. Du finner undersøkelsen her.

I 2021 var det 162 medlemmer som tok seg tid til å besvare undersøkelsen.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert på DFVs årsmøte og på hjemmesiden.

Frist for besvarelse er onsdag 13. mars kl 2000.