Dagalifjell løypelag – Årsregnskap 17-18 og budsjett 18-19