Dagalifjell Løypelag: Plan for skiløypedrift

Dagalifjell Løypelag har lagt fram sine tanker og plan for skiløypedrift i årene framover.

Planen legges fram i forbindelse med årsmøtet i DFV påsken 2018.

Planen viser klart hvilke utfordringer løypelaget ser i tiden framover, hvilke prioriteringer som må gjøres og ikke minst hvilket (udekket) finansieringsbehov som er der for å få optimale løypeforhold på Dagalifjell.