Dagalifjell Løypelag – Vedtekter (2018)

Løypelagets vedtekter vedtatt på årsmøtet 2018