De første sporene er satt

Dagalifjell løypelags løypekjørere har satt de første sporene i de traseene som egner seg best for tidligpreparering. Traseer som det er satt spor i fremkommer på Skisporet.no. Enkelte andre traseer er også kjørt (komprimert) uten at det er satt spor.

Husk at det fortsatt er kvist og stein i løypene og noen åpne bekker, så vær forsiktig og ta gjerne et gammelt skipar dersom du har.

God tur!

Du risikerer å møte denne doningen inntil det blir nok sne til å kjøre tung tråkkemaskin