Det årlige «Stormøtet» på dagalifjell gjennomført

I januar arrangerte DFV-styret nok en gang møte på Torsetlia med lederne av alle komiteer og hytteforeninger på Dagalifjell. Det er stor oppslutning om dette arrangementet. I alt var nær 40 personer til stede og 10 foreninger representert. Vi hadde også besøk av varaordfører i Nore og Uvdal og av leder i Miljøringen SA. 

Mye av dagens diskusjoner gikk rundt medlemskontingent, skiløypefinansiering, renovasjon og eiendomsskatt. DFV-styrets medlemmer informerte også bredt om ulike komitéarbeid og aktiviteter. Referat fra møtet finner du i Dokumentarkivet. 

Lederen avsluttet med å ønske velkommen til årsmøtet i DFV på langfredag i påsken, 10. april kl 14:00 på Torsetlia.