DFV årsmøte 2021 – Påmelding og sakspapirer

Sakspapirer og lenke til påmelding er idag sendt ut til medlemmene. For å sikre at alle får med seg saken, publiseres den også her.

Smittevernhensyn gjør at årsmøtet i år gjennomføres digitalt (Teams), men på samme tid som vanlig, langfredag 2. april kl 14:00.

Alle møtende må registrere seg på forhånd. Det tillates kun ett medlem/stemme per påmelding/tilkobling til møtet. Det sendes ut bekreftelse med lenke til møtet til alle godkjente møtende. Det blir anledning til å teste forbindelsen med gjennomgang av møteprosedyre dager før.

Frist for påmelding er fredag 26. mars kl 20:00. Lenke til påmelding finner du her.

Sakspapirene finner du her.

Frist for innmelding av saker er angitt i sakspapirene og eventuelt innkomne saker vil bli publisert på nettsidene umiddelbart etter fristen.