DL årsmelding 2016-2017

Årsmelding fra styret til årsmøtet i Dagalifjell løypelag for sesongen 2016-2017.