Dokumentarkiv

Dokumenter fra årsmøtet 2022

Årsmøtet i DFV ble avholdt på Torsetlia langfredag 15. april 2022. 30 stemmeberettigede deltok. Vedlagt finner dere protokollen og presentasjonen som ble benyttet. Bakerst i

Medlemsundersøkelsen 2021 – resultater

Hele 164 medlemmer besvarte den utsendte brukerundersøkelsen. Det var mange interessante tilbakemeldinger fra medlemmene både om flerbrukstrase, kjennskap til velets tilbud, bevissthet rundt lysforurensning og