Dokumentarkiv

Dokumenter fra årsmøtet 2022

Årsmøtet i DFV ble avholdt på Torsetlia langfredag 15. april 2022. 30 stemmeberettigede deltok. Vedlagt finner dere protokollen og presentasjonen som ble benyttet. Bakerst i presentasjonen ligger en oppsummering fra årets brukerundersøkelse.

Du finner styrets sammensetning i protokollen. Ny styreleder er Odd Nymark fra Hytteforeningen Uvdal Alpinanlegg. Så snart styret har konstituert seg, legges kontaktinformasjon ut på nettsiden.

Takk for en herlig sesong på Dagalifjell!

Medlemsundersøkelsen 2021 – resultater

Hele 164 medlemmer besvarte den utsendte brukerundersøkelsen. Det var mange interessante tilbakemeldinger fra medlemmene både om flerbrukstrase, kjennskap til velets tilbud, bevissthet rundt lysforurensning og annet. Se hele undersøkelsen oppsummert her:

Ta gjerne kontakt med oss i styret dersom du har kommentarer eller innspill til senere brukerundersøkelse. Benytt gjerne kontakt@dagalifjelletsvel.no

Årsmøte DFV 2021 – Protokoll

Årsmøtet 2021 ble som vanlig avholdt på langfredag kl 15, men der stopper likheten med tidligere årsmøter. Av grunner vi kjenner så altfor godt, var årsmøtet denne gangen digitalt. 35 medlemmer stilte i møtet og gjennomføringen var vellykket.

Vi ser frem til å kunne møtes ansikt til ansikt igjen i fremtidige årsmøter, men i en avstemning til slutt i møtet, sa et tydelig flertall at man ønsker mulighet for digital deltakelse også i fremtiden.

Hjemmesiden vil bli oppdatert med nye navn for styre og komiteer i tråd med årsmøtets vedtak.

Resultatene fra medlemsundersøkelsen vil bli publisert som egen sak.