Dokumenter fra årsmøtet 2022

Årsmøtet i DFV ble avholdt på Torsetlia langfredag 15. april 2022. 30 stemmeberettigede deltok. Vedlagt finner dere protokollen og presentasjonen som ble benyttet. Bakerst i presentasjonen ligger en oppsummering fra årets brukerundersøkelse.

Du finner styrets sammensetning i protokollen. Ny styreleder er Odd Nymark fra Hytteforeningen Uvdal Alpinanlegg. Så snart styret har konstituert seg, legges kontaktinformasjon ut på nettsiden.

Takk for en herlig sesong på Dagalifjell!