Dokumenter til årsmøtet

Du finner dokumentene til årsmøtet her.

Lenke til løsning for å følge årsmøtet via Teams kan bestilles her.

Vær klar over at det kun er personlig fremmøte i årsmøtet som gir talerett og stemmerett.

Illustrasjonsbildet er fra Dagalifjell 30. mars og viser tydelig hvorfor vi alle er glade i fjellet vårt. Vel møtt til årsmøtet!