Fantastiske Dagalifjell

Årets sesong har startet på en utmerket måte, hele løypenettet er nå kjørt opp og det er kjempeforhold i fjellet. Sist uke var det ypperlige forhold og flott vær. Kulden vil holde seg også denne uken, men sammen med lite vind og sol, inviterer dette til flere flotte turer. Kulden biter, så husk klær og utstyr etter forholdene.

Løypene er gjennomgående meget gode. I høyfjellet, f.eks inn mot Syningan, er det stedvis lite sne pga. føyking, men løypekjørerne har gjort bra innsats for å etablere løyper, og det ble i forrige uke også kjørt spor med tung maskin.

Vis hensyn og tråkk ut av sporet når du stanser, enten det er for å prate med kjente eller rette på eget eller andres antrekk osv. Ta på det store smilet og nyt fjellet sammen med alle som elsker Dagalifjell. Hundeeiere sørger selvsagt for at hundens etterlatenskaper ikke blir liggende i skitraseeene.

God tur!