Fiskeutsett 2021 – bli med!

Dagalifjellets Vel disponerer 7 fiskevann på  Dagalifjellet.  Disse vannene overvåker vi tett og setter ut litt fisk i noen av dem.

Lørdag  26. juni er det igjen tid for å bære ut fisk til noen av disse vannene.

Vi møtes på Torsetlia Fjellstue lørdag 26. juni  kl. 09.45. Det blir servert kaffe og gitt litt informasjon om utsettet før vi fordeler oss og bærer ut settefisken.

For å kunne planlegge transport av fisk setter vi stor pris på om at de som ønsker å hjelpe til melder fra om det så snart som mulig til Marius på mail marius@hnprosjekt.no og senest onsdag 23. juni.

Hver pose med settefisk er ikke tung å bære, ca. 12-14 kg, men den tar et relativt stort volum. Ta derfor med en stor sekk!

Vi ser frem til å se flest mulig i fjellet denne lørdagen, og ta gjerne med barn!

Leder av fiskerikomiteen,

Erling Christoffersen
Mob. 91372728