Fiskeutsett

Dagalifjellets Vel disponerer 7 fiskevann på  Dagalifjellet.  Disse vannene overvåker vi tett og setter ut litt fisk i noen av dem.

Lørdag 18. juni er det igjen tid for å bære ut fisk til noen av disse vannene.

Vi møtes på Torsetlia Fjellstue lørdag 18. juni  kl. 09.45. Det blir servert kaffe og gitt litt informasjon om utsettet, før vi fordeler oss og bærer ut settefisken.

For å kunne planlegge transport av fisk setter vi stor pris på om at de som ønsker å hjelpe til melder fra om det så snart som mulig til oss på mail fiske@dagalifjelletsvel.no og senest onsdag 15. juni.

Hver pose med settefisk er ikke tung å bære, ca. 12-14 kg, men den tar et relativt stort volum. Ta derfor med en stor sekk!

Bildet er fra fjorårets fiskeutsett ved Fyritjønn.

Vi ser frem til å se flest mulig i fjellet denne lørdagen, og ta gjerne med barn!

Hilsen leder av fiskerikomiteen,

Erling Christoffersen
Mob. 91372728