Fiskeutsetting lørdag 20.Juni

Dagalifjellets Vel disponerer 7 fiskevann på Dagalifjellet. Disse vannene overvåker vi tett og setter ut litt fisk i noen av dem.

Lørdag 20. juni er det igjen tid for å bære ut fisk til noen av disse vannene. Vi møtes på Torsetlia Fjellstue lørdag 20. juni kl. 09.45.

Det blir servert kaffe og gitt litt informasjon om utsettet før vi fordeler oss og bærer ut settefisken. For å kunne planlegge transport av fisk setter vi stor pris på om at de som ønsker å hjelpe til melder fra om det så snart som mulig til Erling Christoffersen på E- mail til erling@solskjermingsgruppen.no, og senest innen onsdag 17. juni. Hver pose med settefisk er ikke tung å bære, ca. 12-14 kg, men den tar et relativt stort volum. Ta derfor med en stor sekk!

Vi ser frem til å se flest mulig i fjellet denne lørdagen, og ta gjerne med barn!

Leder av fiskerikomiteen,
Erling Christoffersen
Mob. 91372728