Høstdugnad 8. oktober 2022

Høstferien er tid for dugnad i nærområdene og vi håper at hytteforeningene også i år vil samle lokale krefter til innsats i stier og løyper. Etterveksten er stor under tregrensen og det er flott om det kan bli ryddet for kvist, kratt og stein i traseene. Noen steder er det også behov for å rydde kantvegetasjon.

DFV styret kommer rundt for å slå av en prat og for å dele ut forfriskninger. Meld fra om hvor og når dere holder på via foreningsstyret. Vasstulan hytteforening har tatt på seg å gjenreise varden på Djupegrønuten, så fra og med neste helg vil den igjen være et landemerke vi kan være stolte av. Grunneier er selvsagt konsulert, slik vi alltid må huske å gjøre når det er litt større oppgaver som utføres.

Vi håper å treffe på riktig mange arbeidsfolk i fjellet til helgen!