Hvem er hvem på Dagalifjell?

I forbindelse med nyhetsbrev sendt ut av Dagali sti- og løypelag på Facebook, har vi mottatt flere spørsmål fra våre medlemmer om hvordan interesseforeningene på Dagalifjell omegn (vel og løypelag) er sammensatt og hvem som har ansvar for hva. Det er lett å gå seg litt vill i de ulike foreningene i området vårt og vi skal prøve å bidra til klarhet:

Dagalifjellets vel (DFV)

Dagalifjellets vel er en paraplyorganisasjon som organiserer hytteeiere og brukere av Dagalifjell både gjennom indirekte medlemskap gjennom hytteforeninger og direkte medlemskap i Dagalifjellets vel. Den siste kategorien er gjerne hytteeiere fra områder som ikke har egen hytteforening eller medlemmer som ikke ønsker å stå tilsluttet lokal hytteforening. Det er i alt ca 800 medlemmer i DFV hvorav ca 250 er individuelle. Disse hytteforeningene sorterer under DFV:

 • Bergli vel
 • Dagalifjell hyttegrend
 • Fjellsnaret 1 hytteeierforening
 • Fjellsnaret 2 hytteeierforening
 • Hallandslie hytteforening
 • Høk hytteforening
 • Larsseter hytteforening
 • Nørstebølia hytteforening
 • Slåtteli hytteeierforening
 • Torsetåsen hytteforening
 • Tunlia hytteforening
 • Hytteforeningen i Uvdal alpinsenter
 • Uvdal hytteforening
 • Vasstulan hytteforening
 • Vestlia vel

Det varierer litt om disse betaler medlemskap på vegne av sine medlemmer eller om medlemmene betaler individuelt.

Kontingent

 • Ordinært medlemskap kr 1250
 • Redusert medlemskap kr 300 (denne satsen gjelder for medlemmer som betaler for løypekjøring gjennom avgift til Miljøringen SA)

Hytteforeninger som også betaler bidrag til annet løypelag betaler redusert sats etter egen avtale (dette gjelder f.eks Hallandslie og Tunlia HF.

Medlemssatsene bestemmes av årsmøtet i DFV der alle betalende medlemmer som stiller i årsmøtet har stemmerett.

Dagalifjell løypelag

Løypelaget rydder, merker og preparerer 160 km løyper og stier på Dagalifjell. Området strekker seg fra Uvdal alpinsenter via Tøddøl til Syningan i vest og avgrenses av Dagali fjellpark og Feten i nord. I øst dekker området hele Dagalifjellplatået til Vasstulen (dette er ca 16 km øst for Vasstulan, nesten halvveis til Rødberg). Løypelaget dekker også de store hytteområdene rundt Vasstulan, Høk, Nørstebølia og Fjellsnaret.

Dagalifjell løypelag har 2 tråkkemaskiner i virksomhet og finansieres gjennom bidrag fra Dagalifjellets vel, Miljøringen, Nore og Uvdal kommune og lokalt næringsliv. Styret består av 6 personer som rekrutteres fra DFV og Miljøringen.

Miljøringen SA (MRSA)

Miljøringen SA er en grunneiersammenslutning som planlegger og finansierer reiselivsinfrastruktur i øvre Uvdal. Fra tomter som omsettes av grunneiere som er medlemmer av MRSA settes det av en andel av tomteverdien som et investeringsbidrag til reiselivsinfrastruktur. Disse bidragene har f.eks finansiert flerbrukstraseen fra Høk til Vasstulan og U-ringen som ferdigstilles denne sesongen (kulverten under Fv40 ved Brøstrud med tilhørende traseer). Det betales også et årlig pliktig og indeksregulert bidrag til drift som for tiden er kr 1850. Dette bidraget overføres i sin helhet til løypelagene i Miljøringens nedslagsfelt og går til vedlikehold og drift av stier og løypenettet. 85% tilfaller Dagalifjell løypelag.

Dagali sti- og løypelag

Dagali sti- og løypelag opererer nord for Dagalifjell løypelags ansvarsområde og preparerer ca. 40 km løyper i Hol kommune. Løypenettene møtes ved Feten og de 2 løypelagene samarbeider om å skape et godt og sammenhengende løypenett til glede for flest mulig.

Andre løypelag

Det er i alt 9 sti- og løypelag i Nore og Uvdal kommune. I vårt nærområde finner vi også Jønndalen løypelag og Imingfjell løypelag. Deres løypenett fremkommer i kartunderlaget. Du kan selv studere detaljer ved å sjekke kartet.