Ikke vedsalg i regi av DFV 2022

Styret i DFV har lenge jobbet for å skaffe medlemmene vedleveranser til konkurransedyktige priser. Både i 2020 og 2021 ble det levert nesten 2000 sekker ved til medlemmene til meget gunstig pris. I år har styret bestemt å teste ut det lokale markedets bevissthet. Året i år er spesielt fordi det er stor etterspørsel, og dermed også noe høyere priser, men styret vil følge situasjonen nøye og vurdere prisen i vårt område opp mot områder der er naturlig å sammenligne seg med. Vi mottar gjerne synspunkter og innspill fra medlemmene.

DFVs langsiktige mål er å skaffe våre medlemmer rabatterte priser ut fra et konkurransedyktig nivå med en eller flere lokale leverandører.