INFORMASJON TIL SKILØPERNE PÅ DAGALIFJELL OG ØVRE UVDAL VINTEREN 2021.

Jevnlig blir det stilt noen spørsmål om prepareringen av skiløypene i regi av Dagalifjell Løypelag, de ca. 160 km løyper vi preparerer på Dagalifjell, i Tøddøl og i Øvre Uvdal. Avtalen mellom løypelaget og våre operatører/løypebaser beskriver hvor, når og hvordan prepareringen skal utføres:

Løyper før jul:

Hvor tidlig på sesongen prepareringen kan starte, bestemmes av frost i bakken og snøforholdene. Selv om det er gjort mye arbeid med rydding og fjerning av stein mm så det er fortsatt slik at forholdene i løypetraseene er varierende. Det er løypebasene som til enhver tid vurderer om forholdene er gode nok til å starte preparering, og hvilket utstyr det går an å grunnpreparere med.

Før jul 2020 var hovedproblemet for preparering at det var altfor lite frost i bakken, svært vått og mye vann i elver og bekker. Dette hindret løypekjørerne i å komme fram med større maskiner enn skutere. Selv om disse benyttes med rulle bak, er tyngden begrenset. Dermed ble snøen ikke komprimert helt slik vi ønsker. 

I denne perioden er vår såkalte «Hovedrunde» prioritert; ca. 40 km løyper på begge sider av F40 mellom Fjellsnaret og Feten. Løypebas Lars Jørgen Ro gjorde en stor innsats for å tilby skispor her før jul, og de var på plass de siste to helgene. Lars-Vidar Henriksen klargjorde samtidig løype mellom Uvdal skisenter og Åmotstølen nede i dalen,  De startet også grunnprepareringen ide øvrige løypene i fjellet, på hver sin side av F40. 

Løyper i jul- og nyttårshelgen:

Det skal prepareres hver dag i jul- og nyttårsferien. Målet er at samtlige skiløypetraséer skal være klare til julehelgen. Dette gikk ikke i år pga. problemene med lite frost som nevnt ovenfor. Noen fjelltraséer på østsiden fikk vi likevel til, i tillegg til Hovedrunden og løypa i Øvre Uvdal.  Kvisting var også vanskelig i fjellet pga. lite snø. Vi fikk tilbakemeldinger om at kvisting manglet og har innskjerpet overfor løypekjørerne at løypene ikke skal trackes på Skisporet,no før de er forsvarlig kvistet og sporsatt. Stikkingen er nå i orden. 

Løyper uke 1-7 og 10-12:

Utenom feriene er igjen fokus på Hovedrunden, som prepareres 3 ganger i ukedagene og 2 av helgedagene (fredag/lørdag/søndag). Halvparten av øvrig løypenett skal prepareres daglig i løpet av ukedagene, slik at alt er klart til helgene og prepareres 2 ganger i helgedagene. 

Løyper i vinterferie og påske:

I vinterferie, uke 8 og 9 blir Hovedrunden preparert daglig, mens øvrige løyper prepareres 3 ukedager og 2 av helgedagene i hver av de to ukene. I påsken med palmehelgen skal hele løypenettet prepareres daglig.

Løyper etter påske:

Sesongen avsluttes (dersom snøforholdene tillater det) siste helg med dato i april. I 2021 blir det t.o.m. 2.mai. Etter påske er det som er prioritert å ha gode løyper til og i helgene, men vi preparerer også i ukedagene, slik som i de tidligere vinterukene mellom ferietidene.

Generelt: Det er løypebasene som vurderer hvor det er nødvendig og smart å preparere, ut fra værutsiktene, vind og snøforhold. Derfor vil det alltid kunne være avvik fra «reglene» beskrevet ovenfor. Men ingen skal være i tvil om at løypelaget og løypekjørerne hele tiden gjør sitt aller beste for å tilby best mulig skiløyper. Derfor ber vi om forståelse og toleranse dersom du oppdager «avvik». Det er alltid en grunn.

Løypeprepareringen skal ideelt sett være ferdig innen kl. 12.  Imidlertid tar det hele 10 timer å kjøre gjennom løypenettet i Hovedrunden og på østfjellet. Og det tar 6 timer i Øvre Uvdal, Tøddøl og på vestfjellet. Det kan også være værforhold som tilsier at tidlig preparering er ufornuftig. Derfor kan det godt hende at man ser preppemaskinene i arbeid også utover ettermiddagen. Og vi klarer ikke å være først alle steder på en gang! Løypekjørerne legger opp egne kjøreruter mest mulig effektivt med minst mulig dobbelkjøring.

Løyper for skøyting:

Permanent merking av skøyteløyper på Skisporet.no krever at vi også faktisk TILBYR slike løyper hele tiden. Det har vi ikke kapasitet til og problemer med å holde. Hvis noen løyper skal være permanente skøyteløyper, så må de kjøres to ganger på samme dag når det er kommet snø. 

Og vær og vind gjør det dessuten usikkert om løypene holder særlig mange timene.

Derfor har vi valgt ikke å «love» skøyteløyper ved å merke slike fast på skisporet.no.

Men: De traséene som har bredde nok til skøyting og hvor vi vil prioritere å legge halvannen-dobbel bredde som et grunnlag for skøyting, er disse; 

  • Vasstulan – Juvet – Løytetjønn 
  • Torsetlia – Juvet – Høk. (Nesten ned, men litt trangt i bjørkebeltet nederst.)
  • Feten – Hovdeseter – Torsetlia (Langs nedre løype nesten fram, til vi møter hyttevei og skogsbeltet.)
  • Torsetlia – Slåtteli 
  • Veien mellom skisentrene nede i Øvre Uvdal

Det vi gjør i disse traseene, er å kjøre spor på ene siden en dag og andre siden neste dag når løypa er fin og det ikke har kommet snø, samtidig som vi kjører halvannen til dobbel bredde. 

Vi vil forsøke å informere på nett og Facebook om de traséene som blir skøyteløyper de gangene været er bra over flere dager. Men nå vet du i alle fall hvor det potensielt vil være bra å skøyte. I tillegg skal vi ikke utelukke at det fra tid til annen kan være mulig å skøyte også i fjelløypene. Men som du vet: vind og snøfokk gjør at slike løyper fort blir skavlete.

Vi håper denne orienteringen besvarer noen av de mange spørsmålene vi får gjennom sesongen og gjør at alle glade skiløpere får økt innsikt i hvordan skiløypene våre prepareres. 

RIKTIG GOD TUR TIL ALLE!