Innkalling årsmøte 2018

Innkalling og agenda til årsmøte i DFV 2018