Innkalling til ordinært årsmøte i Dagalifjellets vel

Det avholdes årsmøte i Dagalifjellets vel fredag 7. april 2023 kl 1500 på Torsetlia.

Det er kun personlig fremmøte som gir stemmerett.

Årsmøtet skal:

 1. Velge møteleder og to representanter til å underskrive protokollen.
 2. Godkjenne innkallingen til årsmøtet.
 3. Behandle DFV sin årsberetning
 4. Behandle DFV sitt regnskap i revidert stand
 5. Behandle innkomne forslag
 6. Fastsette kontingenten
 7. Vedta DFV sitt budsjett
 8. Informere om satsningsområder i DFV sin handlingsplan
 9. Velge:
  • Styreleder
  • Styremedlem(mer)
  • Revisor
  • Valgkomite

Forslag til punkt 5 må være styret i hende senest tirsdag 28. mars 2023. Endelig saksliste og underlag vil bli publisert på hjemmesiden senest 30. mars 2023.

Utsendelsen av denne innkallingen og fristene som er angitt over er dessverre ikke i tråd med velets vedtekter. Styret beklager at fristen for varsling er oversittet og har sett seg nødt til å improvisere for å kunne avholde årsmøtet på vanlig tidspunkt.

Rett etter at årsmøtet er avholdt vil Dagalifjell løypelag i samarbeid med Dagalifjellets vel og entreprenør O. Nørstebø avholde informasjonsmøte om trillesti fra Vasstulan til Torsetlia.

Vel møtt!

Styret i Dagalifjellets vel