Innkalling til ordinært årsmøte i Dagalifjellets vel – sakspapirer

Det avholdes årsmøte i Dagalifjellets vel fredag 29. mars 2024 kl 1500 på Vasstulan 1100.

Innkalling ble publisert 29. februar 2024. Saken er nå oppdatert med sakspapirer til årsmøtet. Du finner sakspapirene her. Det er mottatt ett forslag til sak 5.

Det er kun personlig fremmøte som gir stemmerett.

Årsmøtet skal:

 1. Velge møteleder og to representanter til å underskrive protokollen.
 2. Godkjenne innkallingen til årsmøtet.
 3. Behandle DFV sin årsberetning
 4. Behandle DFV sitt regnskap i revidert stand
 5. Behandle innkomne forslag
 6. Fastsette kontingenten
 7. Vedta DFV sitt budsjett
 8. Informere om satsningsområder i DFV sin handlingsplan
 9. Velge:
  • Styreleder
  • Styremedlem(mer)
  • Revisor
  • Valgkomite

Enkel bevertning.

Vel møtt!

Styret i Dagalifjellets vel