Innkalling til ordinært årsmøte i Dagalifjellets vel

Det avholdes årsmøte i Dagalifjellets vel fredag 15. april 2022 kl 1500Torsetlia.

Det er mulig å følge årsmøtet på Teams. Det er kun personlig fremmøte som gir stemmerett.

Årsmøtet skal:

 1. Velge møteleder og to representanter til å underskrive protokollen.
 2. Godkjenne innkallingen til årsmøtet.
 3. Behandle DFV sin årsberetning
 4. Behandle DFV sitt regnskap i revidert stand
 5. Behandle innkomne forslag
 6. Fastsette kontingenten
 7. Vedta DFV sitt budsjett
 8. Informere om satsningsområder i DFV sin handlingsplan
 9. Velge:
  • Styreleder
  • Styremedlem(mer)
  • Revisor
  • Valgkomite

Utskrift av protokollen fra årsmøtet publiseres på DFV sine hjemmesider innen 2 uker etter avholdt årsmøte.

Forslag til punkt 5 må være styret i hende innen 3 uker før årsmøtet (fredag 25. mars 2022). Endelig saksliste og underlag vil bli publisert på hjemmesiden 2 uker før årsmøtet.

Vel møtt!

Styret i Dagalifjellets vel