Hvem skal jeg kontakte?

På denne siden finner du en oversikt over kontaktpersoner i Dagalifjellets vel. Nederst på siden finner du også et kontaktskjema som kan benyttes, dersom du er usikker på hvem som er rett mottaker for din henvendelse

Odd Nymark

Leder
Telefon: 416 37 892
E-post: styreleder@dagalifjelletsvel.no

Liv-Runi E. Syvertsen

Nestleder
Telefon: 915 46 150
E-post: nestleder@dagalifjelletsvel.no

Hanne Vaadal Snipen

Kasserer
Telefon: 902 48 384
E-post: kasserer@dagalifjelletsvel.no

Anne Therese Anvik

Ansvarlig for stier og løyper
Telefon: 918 19 786
E-post: anvan2111@gmail.com

Knut Oppegaard

Ansvarlig for sponsorarbeid
Telefon: 900 20 370
E-post: markedsansvarlig@dagalifjelletsvel.no

Brit Andersen Stensgaard

Sekretær
Telefon: 992 54 322
E-post: kontakt@dagalifjelletsvel.no

Kate Helen Fornstedt

Styremedlem
Telefon: 974 29 784
E-post: kate.fornstedt@rytec.no

Odd Christian Krohn

Styremedlem
Telefon: 905 51 175
E-post: odd.christian.krohn@fredolsen.com

Erling Christoffersen

Leder fiskekomite
Telefon: 913 72 728
E-post: erling@solskjermingsgruppen.no

Hans Chr. Bjørkto

Leder valgkomite
Telefon: 926 89 760
E-post: bjorkto@online.no

Send oss en melding!