Hvem skal jeg kontakte?

På denne siden finner du en oversikt over kontaktpersoner i Dagalifjellets vel. Nederst på siden finner du også et kontaktskjema som kan benyttes, dersom du er usikker på hvem som er rett mottaker for din henvendelse

Jan Bruserud

Leder
Telefon: 901 26 210
E-post: jan@bruserud.no

Liv-Runi E. Syvertsen

Nestleder
Telefon: 915 46 150
E-post: liv-runi.syvertsen@akersolutions.com

Hanne Vaadal Snipen

Kasserer
Telefon: 902 48 384
E-post: Hanne.Vaadal.Snipen@kongsberg.com

Anne Therese Anvik

Ansvarlig for stier og løyper
Telefon: 918 19 786
E-post: anvan2111@gmail.com

Knut Oppegaard

Sekretær / Ansvarlig for sponsorarbeid
Telefon: 900 20 370
E-post: knuto@online.no

Reino Skjøtskift

Ansvarlig for sponsorarbeid og politisk arbeid
Telefon: 901 78 927
E-post: reino@torsetlia.no

Marius Nilsen

Arrangementsansvarlig
Telefon: 454 15 590
E-post: marius@hnprosjekt.no

Erling Christoffersen

Leder fiskekomite
Telefon: 913 72 728
E-post: erling@solskjermingsgruppen.no

Hans Chr. Bjørkto

Leder valgkomite
Telefon: 926 89 760
E-post: jbjorkto@online.no

Send oss en melding!