Hvem skal jeg kontakte?

På denne siden finner du en oversikt over kontaktpersoner i Dagalifjellets vel. Nederst på siden finner du også et kontaktskjema som kan benyttes, dersom du er usikker på hvem som er rett mottaker for din henvendelse

Odd Nymark

Leder
Telefon: 416 37 892
E-post: styreleder@dagalifjelletsvel.no

Hanne A. Stormo

Nestleder
Telefon:913 25 084
E-post: nestleder@dagalifjelletsvel.no

Hanne Vaadal Snipen

Kasserer
Telefon: 902 48 384
E-post: kasserer@dagalifjelletsvel.no

Ragnar Engnes

Styremedlem
Telefon: 934 18 797
E-post: ragnar.engnes@virinco.com

Knut Oppegaard

Ansvarlig for sponsorarbeid
Telefon: 900 20 370
E-post: markedsansvarlig@dagalifjelletsvel.no

Brit Andersen Stensgaard

Sekretær
Telefon: 992 54 322
E-post: kontakt@dagalifjelletsvel.no

Kate Helen Fornstedt

Ansvarlig for stier og løyper
Telefon: 974 29 784
E-post: kate.fornstedt@rytec.no

Erling Christoffersen

Leder fiskekomite
Telefon: 913 72 728
E-post: erling@solskjermingsgruppen.no

Jan Bruserud

Leder valgkomite
Telefon: 901 26 210
E-post: jan@bruserud.no

Send oss en melding!