Kontorfellesskap?

Nore og Uvdal Næringspark ønsker i samarbeid med næringskonsulenteten i Nore og Uvdal kommune å kartlegge om det er et marked for å leie ut kontorplasser til hyttefolk og øvrige virksomheter i Nore og Uvdal kommune.

Svar på undersøkelsen her.